ธาตุทั้งสี่: ดิน อากาศ ไฟ และสัญญาณน้ำ

สัญญาณน้ำดินอากาศไฟน้ำคืออะไร? องค์ประกอบทั้งสี่หมายถึงอะไร และทำงานอย่างไรในแผนภูมิเกิด จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีหนึ่งองค์ประกอบหรือศูนย์ อ่านเพิ่มเติม

ดาวพฤหัสบดี - ผู้ปกครองของราศีธนู - จิตใจที่สูงขึ้น

เขาเป็นที่รู้จักในสมัยโบราณว่าเป็นผู้มีพระคุณมากกว่า เนื่องจากคนที่มีดาวพฤหัสบดีที่แข็งแกร่งในแผนภูมิมักจะโชคดีมาก อ่านเพิ่มเติม